Friday, October 15, 2010

Estudi de model. Classes d'anatomia de Valerià Cortés a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, Maig 08. Llapis, carbó i pastel gris sobre paper.

Live model study. Anatomy lessons by Valerià Cortés at Barcelona Fine Arts Faculty, May 2008.
Pencil, carbon and grey pastel on paper.

No comments: