Saturday, December 18, 2010


El taller de pintura. Carbó i oli sobre tela, nota ràpida.
The painter studio. Carbon and oil on canvas, quick sketch.

No comments: